Kodex

  1. Cílem Týdne bez odpadu je vytvořit platformu, která umožní všem zájemcům o problematiku zero waste se během jednoho týdne propojit a inspirovat v minimalizaci odpadu a také v udržitelnějším životním stylu.
  2. Pořadatelem akce může být kdokoliv, kdo se jako pořadatel zaregistruje. Může se jednat o fyzickou i právnickou osobu, jednotlivce i skupinu, firmu či neziskovku.
  3. V rámci Týdne bez odpadu může kdokoliv uspořádat jakoukoliv akci, pokud se její téma jakkoliv týká omezování odpadů. Může se jednat například o jejich předcházení, recyklaci, upcyklaci nebo udržitelný životní styl obecně. 
  4. Akce v rámci Týdne bez odpadu by měly být uspořádány tak, aby při jejich průběhu nevznikal žádný zbytečný odpad. Jak to udělat si můžete přečíst v manuálu pořadatele
  5. Týden bez odpadu je apolitická aktivita. Během akce nelze prezentovat konkrétní politické strany, hnutí, ani jakékoliv extremistické postoje.
  6. Primárním cílem akcí není zisk organizátorů ani účastníků. Výdělek z případného prodeje vstupenek by měl především sloužit k pokrytí nákladů organizování akce.
  7. Odpovědnost za přípravu i samotnou realizaci akce nesou jednotliví pořadatelé.

Chci dostávat novinky ze světa zero waste!

Podpoř udržitelný svět!

Umožňujeme lidem trvalý, bezplatný a snadný přístup k informacím o zero waste. Děkujeme, že podporuješ naši práci.